Aktuálne

Milí priatelia! MafU končí

Teda, aby sme boli presní, koniec to pre nás nie je definitívny- zostávame tu a sme pripravení sa znova dvihnúť zo stoličky a pomáhať, kedykoľvek bude treba. Náš projekt adresnej a cielenej pomoci rodinám utekajucim pred vojnou bol viac než úspešný. Projekt, ktorý vznikol v obývačke jednej rodiny pomohol tisícom ďalším!


Za rok a pol sa nám podarilo prepojiť takmer 3000 rodín z Ukrajiny, ktoré prišli hľadať útočisko na Slovensko s vami, slovenskými rodinami.
Podarilo sa nám rozdistribuovat cielenú materiálnu a finančnú pomoc medzi ďalšie organizácie a subjekty. Rozviezli sme po Slovensku viac ako 30 ton materiálnej pomoci. To sú ďalšie tisíce rodín, ktorým sme pomohli. Pomáhali sme aj na Ukrajine, kam sa nám podarilo na dopyt previesť 500 ton zdravotníckych potrieb.


A to všetko VĎAKA VÁM!


Vďaka vám vieme že ľudskosť a dobrota sú tu. Vďaka vám sa nám tu všetkým lepšie žije.
ĎAKUJEME, že sme mohli spolu s vami pomáhať.


Barbora, Matej, Michal, Lyuďka, Máška a ďalší