O nás

Iniciatíva MafU vznikla na podporu rodín z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou a rozhodli sa zostať na Slovensku.

Tím mafu.

Zameriavame sa na cielenú materiálnu pomoc konkrétnym rodinám, ktoré nachádzajú dočasné útočisko na Slovensku.

Sme prvá a jediná online organizácia, ktorá poskytuje materiálnu pomoc na celom území Slovenska adresne, lokálne a “tvárou v tvár”. Darcovia prichádzajú do osobného styku s rodinou, ktorej sa rozhodnú pomôcť.

Prepájame darcov a žiadateľov o pomoc z rovnakej lokality a tým podporujeme sociálny kontakt a znižujeme negatívny dopad na životné prostredie, ktorý vzniká často zbytočným prevážaním vecí z jedného kúta Slovenska na druhý.

Cielená, lokálna a adresná pomoc je pre nás dôležitá, rovnako aj to, aby naša pomoc bola udržateľná, efektívna a flexibilná.

Ako to začalo

Iniciatívu založila Barbora Yurkovic,stylistka, podporovateľka rozumnej módy a ekologického spôsobu života, matka dvoch malých detí už v prvých dňoch vojny. 

Po vypuknutí vojny smerovala všetka pomoc od mimovládnych organizácií a štátu na hranice. Ženy s deťmi ktoré opustili hranice ostali odkázané samé na seba. Týmto ženám začala Barbora pomáhať svojimi kontaktmi aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Počet žiadostí o pomoc rýchlo rástol a preto jedného večera vytvorila online formulár pre žiadateľov o pomoc, ktorému dal Barborin manžel Matej podobu jednoduchej webovej stránky. 

Čoskoro sa ozvalo mnoho ľudí, ktorí chceli poskytnúť pomoc, medzi nimi aj konzultačná firma Partner Liga, ktorá sa roky špecializuje na ukrajinskú klientelu, s cieľom začleniť ju do života na Slovensku a dlhodobo zamestnáva ľudí z Ukrajiny. Vojnová situácia sa ich dotkla nielen po biznisovej stránke, ale hlavne osobne, keďže väčšina zamestnancov má na Ukrajine rodinu. 

Spojili sme naše sily a rozšírili tím o ukrajinsky hovoriacich členov, čím sme zefektívnili našu pomoc a vytvorili silný základ MafU. 

Čo je MafU dnes

Hlavným poslaním je aj naďalej cielená materiálna pomoc rodinám. Spolu sme pomohli už viac ako 1500 individuálnym rodinám a naďalej prichádzajú nové žiadosti. Obracajú sa na nás aj organizácie, ubytovne a zbierkovne. Spolupracujeme s organizáciami na Ukrajine, pomáhame mestám, školám či nemocniciam a posielame zdravotnícky materiál aj priamo na front. Obrátili sa na nás aj organizácie, ubytovne a zbierkovne. Pomáhali sme organizáciám na Ukrajine, mestám, školám, nemocniciam a posielali materiál aj priamo na front. Pozrite si naše projekty a pridajte sa k nám v pomoci rodinám, ktoré sa dostali do neľahkej situácie zapríčinenej vojnou.

Kto stojí za iniciatívou MafU?

  • Barbora Yurkovic

  • Matej Gabriš

  • Michal Hudák

  • Lyudmila Mulyar

  • Lukáš Hošťák

  • Kamila Talarovič

  • a ďalší