Materiálna pomoc organizáciám

Aktívne pomáhame výdajniam materiálnej pomoci, ubytovniam ale aj organizáciam na Slovensku ale aj na Ukrajine či priamo na fronte.

Túto pomoc poskytujeme najmä vďaka našim partnerom, ktorí nám poskytujú potrebný materiál zdarma alebo za zníženú cenu. Týmto spôsobom dokážeme poskytnúť väčšie množstvo potrebného materiálu a pomôcť viacerým rodinám.

Medzi naše hlavné aktivity patrí pomoc ubytovniam poskytujúcim azyl rodinám, ktoré opustili svoje domovy kvôli vojnovému konfliktu a ocitli sa v núdzi. Ubytovne sú pre tieto rodiny, často jednou z posledných možností, ako si zabezpečiť bezpečné ubytovanie. Tieto rodiny sú často v najhoršej situácii, pretože stratili svoj domov a príjmy, a mnohokrát sa ocitli bez prostriedkov na zabezpečenie základných potrieb, ako sú jedlo, oblečenie a hygienické potreby. Našou úlohou je poskytnúť im materiálnu pomoc v podobe potravín, oblečenia, hygienických potrieb a iných nevyhnutností, ktoré im pomôžu prežiť túto ťažkú situáciu.

Pomáhanie rodinám na ubytovniach prispieva aj k zlepšeniu ich psychického zdravia. Keď rodiny dostanú potrebnú pomoc a podporu, môžu sa cítiť bezpečnejšie a menej stresujúco.

Veríme, že našou pomocou dokážeme zlepšiť životy rodín, ktoré sú postihnuté konfliktom a pomôžeme im prežiť túto ťažkú situáciu.