Naše aktivity

300 000 dezinfekčných vreckoviek na front a do nemocníc

Francúzska firma Pro-Laser nám darovala 300 000 vlhčených dezinfekčných vreckoviek, ktoré sa nám podarilo rozdistribuovať na najexponovanejšie miesta na Ukrajine.

Váš finančný dar nám umožní pokračovať

Budete presmerovaný/-á na darovaciu platobnú bránu Donio. Donio odovzdá 100 % vášho daru.

Chcem podporiť MAFU inak

V čase, keď je prístup k vode a elektrine neistý, poskytli tieto vlhčené vreckovky aspoň základnú hygienickú pomoc.

Za vytrvalú a nezištnú pomoc pri preprave ďakujeme viacerým, bez ktorých by to nešlo:

  • Ukrajinskej ambasáde, ktorá zabezpečila prepravu na Ukrajinu

  • Viktórii Kostiuk za pomoc s koordináciou na Ukrajine

  • A v neposlednom rade firme Pro-Laser za darovanie materiálu

Wet tissueas.