S vašou podporou dokážeme pomáhať viac

Pomôžte nám v našej misii pomáhať. Vaša finančná podpora, materiálna pomoc, mediálne zviditeľnenie alebo prínos ako odborník sú nevyhnutné pre udržanie našej dlhodobej schopnosti pomáhať. Ďakujeme vám za vašu podporu.

Podporte nás finančne

Pre náš ďalší rozvoj a realizáciu našich cieľov je dôležitá finančná podpora. Vaše finančné dary nám umožnia rozvíjanie našich systémov, zlepšenie práce s dátami a udržanie organizácie v chode. Môžete nás podporiť jednorazovým príspevkom alebo pravidelným mesačným darom. Každá finančná podpora, bez ohľadu na veľkosť, nám pomáha dosahovať naše ciele a robiť našu prácu ešte lepšie.

Podporte nás materiálne

Ďalšou možnosťou ako nám pomôcť je pomoc s nákupom potrebného vybavenia, služieb alebo materiálu. Ak máte možnosť darovať nám kancelárske vybavenie, serverové / hostingové služby, priestory alebo inú materiálnu pomoc, bude to pre nás veľkým prínosom a pomôže nám zlepšiť a rozšíriť naše aktivity.

Podporte nás mediálne

Ak sa chcete zapojiť do našej iniciatívy a pomôcť rodinám z Ukrajiny, môžete nás podporiť aj mediálne. Zdielaním informácií o našej organizácii a našich projektoch na sociálnych sieťach, blogoch alebo iných online platformách, nám môžete pomôcť zvýšiť povedomie o našej činnosti a pritiahnuť viac darcov a podporovateľov. Taktiež sa môžete stať naším mediálnym partnerom a pomôcť nám v mediálnej prezentácii. Spojme sa a pomôžme rodinám, ktoré to najviac potrebujú.

Pomôžte nám ako odborník/-čka

Vaše skúsenosti a znalosti môžu byť nezácenným prínosom pre náš projekt. Môžete sa zapojiť do diskusií a prispievať svojími nápadmi, alebo nám poskytnúť svoje odborné rady. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať a spoločne nájdeme spôsob, ako využiť vaše schopnosti na podporu našej misie.

Chcete pomáhať rodinám v núdzi?

Prostredníctvom Mafu viete pomáhať konkrétnym rodinám utekajúcim pred vojnou.