Podporte nás finančne

Ďakujeme za každý finančný príspevok. Len vďaka vám vieme pokračovať ďalej.

Váš finančný dar nám umožní pokračovať

Budete presmerovaný/-á na darovaciu platobnú bránu Donio. Donio odovzdá 100 % vášho daru.

Chcem podporiť MAFU inak

Zameriavame sa na materiálnu podporu matiek s deťmi, chorých alebo ľudí so špeciálnymi potrebami a na podporu ľudí, ktorí nemajú vo svojej blízkosti humanitárne centrum.

Aktuálne na MafU pracuje aktívne 5 ľudí a viacero dobrovoľníkov, ktorý nám nezištne pomáhajú v konkrétnych situáciách. Chceme poskytovať cielenú materiálnu pomoc konkrétnym rodinám, chceme ju poskytovať efektívne a pomôcť vytvárať zmysluplné sociálne kontakty. K tomu ale potrebujeme Vašu finančnú pomoc.

Každý deň nám pribúdajú žiadosti o pomoc, máme viac ako 6500 darcov ale potrebujeme zefektívniť náš systém, aby sme dokázali rodiny párovať rýchlejšie a efektívnejšie aj mimo sociálnej siete.

Na čo aktuálne potrebujeme financie?

  • Prácu operátorov, ktorí spracúvajú žiadosti rodín o pomoc a prepájajú ich s darcami.

  • Prácu projektového manažéra, ktorý zabezpečuje pomoc organizáciám

  • Systém na evidenciu darcov a materiálnej pomoci aby sme dokázali priraďovať pomoc aj bez časového obmedzenia, ktoré nám dáva doterajší systém (darcovia sa hlásia reagovaním na aktuálnu žiadosť). Nový systém nám umožní kedykoľvek osloviť darcu o ktorom budeme vedieť, čo presne vie darovať.

  • Prerobene formuláru pre žiadateľov o pomoc a automatizované prepojenie s darcami. Zlepšenie evidencie potrieb žiadateľov o pomoc.

  • Tvorbu systému na zefektívnenie práce operátorov.

  • Nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou IT systémov.

  • Organizovanie / zabezpečovanie materiálnej a potravinovej pomoci pre ubytovacie zariadenia a výdajné miesta.

  • Rozširovanie komunity darcov a žiadateľov.